zvýhodnená cena

5.50€ oproti pôvodným 5.70€
za stravnú jednotku.

Pri kúpe min. 10ks naších stravných lístkov.

Lístky si môžete zakúpiť na prevádzke
MIMOKLUB & Antonio stravovanie v Sp. Tomášovciach