bežný štandard

doprajte svojim zamestnancom stravovať sa komfortne

S vašou pomocou a naším úsilím  vieme vo vašej spoločnosti zriadiť výdajňu stravy, ktorú ocenia vaši zamestnanci a aj vy.

naše zákulisie

Za uplynulé roky sa nám podarilo uceliť a zdokonaliť náš online systém na kompletnú správu denného menu stravníkov.

“ Najväčším benefitom pre stravníka je prístup do systému odkiaľkolvek s prístupon na internet.
Pre firmu je veľkým plusom šestrenie administratívneho času.“

Stravu prepravujeme
v certifikovaných autách.

jedlo je umiestnené v nerezových termovarniciach.

stop polystyrénu

Našou filozofiou je obmedzenie používania polystyrénu na rozvoz stravy. Preferujeme nerezové termovarnice.

Výdajne zriadujeme výhradne s povolením

REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

Takto môže vyzerať aj vaša výdajňa stravy.