Oznámenie o konaní volieb do poradného výboru
registrovaného sociálneho podniku

Dokumenty na stiahnutie

Čestné vyhlásenie
OTVORIŤ | STIAHNÚŤ

Kandidačný formulár
OTVORIŤ | STIAHNÚŤ