Anton Rabatin

Denné menu a catering

Ľudmila Marčišovská

Oslavy a prenájom priestorov

konateľ – Miloš Marčišovský

Komunikácia s firmami a dopyt

EUROTRADING SK, s.r.o.
Slovenského raja 35/28
Spišské Tomášovce 052 01
IČO: 48 021 687
DIČ: 2024182017
IČO DPH: SK2024182017

SWIFT: SUBASKBX
Číslo účtu: 3447578259/0200
IBAN kód: SK7302000000003447578259