Zabezpečíme catering na vašu akciu/oslavu/podujatie/záhradné rodinné oslavy a pod. s obsluhov alebo bez obsluhy.

SPIŠSKÉ TRHY 2017

SPIŠSKÉ TRHY 2016

WINE FEST 2016

MIMOKLUB

ZABÍJAČKA
2016