ZVÝHODNENÁ CENA

 3.50€ oproti pôvodným 3.70€ za stravnú jednotku.

Pri kúpe min. 10ks naších stravných lístkov.

Lístky si môžete zakúpiť na prevádzke
MIMOKLUB & Antonio stravovanie v Sp. Tomášovciach