ZVÝHODNENÁ CENA

 3.70€ oproti pôvodným 3.80€ za stravnú jednotku.

Pri kúpe min. 10ks naších stravných lístkov.

Lístky si môžete zakúpiť na prevádzke
MIMOKLUB & Antonio stravovanie v Sp. Tomášovciach