ZVÝHODNENÁ CENA

 3.90€ oproti pôvodným 4.00€ za stravnú jednotku.

Pri kúpe min. 10ks naších stravných lístkov.

Lístky si môžete zakúpiť na prevádzke
MIMOKLUB & Antonio stravovanie v Sp. Tomášovciach